Norges billigste bøker

Mental helse

Her finner du spennende bøker om Mental helse. Nedenfor er et flott utvalg på over 145.792 bøker om emnet.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av Nadia Ansar
  349,-

  Nadia Ansar ble oppkalt etter den rumenske turneren Nadia Com?neci. Hun var symbolet på «the perfect 10»; det uoppnåelige, feilfrie og perfekte. Utad var hun den plettfrie datteren, den store kjærligheten til Abid Raja, det gode innvandreralibiet og den velintegrerte psykologen, ekspert på følelser som skam og skyld. Det ingen så var at hun bar på en ryggsekk full av skam og mørke hemmeligheter. Selv ikke Abid visste alt.I ektemannens bestselgende bok Min skyld var hun det forbudte blikket i T-banevognen, kjæresten forkledd i burka, bruden han fryktet aldri ville komme - og kvinnen som gråt på bryllupsnatten. Men Nadias stemme manglet. Med boken Min skam ønsker hun nå å bruke sin personlige og faglige stemme til å fortelle historien om den flinke minoritetsjentas kamp for å få lov til å være seg selv. Om å vokse opp på Ekeberg i Oslo som datter av den lokale kjøpmannen og den eneste jenta i klassen med minoritetsbakgrunn. Om hennes fars halsbrekkende spagat mellom det likestilte, norske samfunnet og den patriarkalske kulturens forventninger. Om kampen for likestilling i forholdet til Abid som fortsatte, selv etter at kjærligheten hadde vunnet fram.Som voksen ser Nadia Ansar flere velutdannede medsøstre med minoritetsbakgrunn gi opp den smertefulle balansekunsten i det likestilte Norge. De blir husmødre med hijab, og noen flytter tilbake til foreldrenes hjemland. Nadia Ansar mener det er skammen som hindrer dem i å leve frie liv.

 • av Audun Myskja
  182,-

  Audun Myskja har gjennom legepraksis, kurs og retreater hjulpet tusenvis av mennesker til å finne roen på jobb og privat, i øyeblikket og i livet. I Kunsten å finne ro deler han erfaringene sine. Han inviterer til refleksjon rundt hva ro betyr for oss, og tilbyr pusteøvelser og andre teknikker når vi er rammet av ulike former for stress, følelsesmessige utfordringer og vanskelige livshendelser.I denne varme og inspirerende boka får du råd, innspill og praktiske verktøy til å møte hver eneste dag med sinnsro, trygghet og tillit.«Vi mennesker kan velge ro, mer enn vi aner. Verktøyene i boka vil hjelpe deg med å skape mest mulig av den gode roen, og få vevd den sammen med handlekraft i hverdagen. Selv om livet vil gi deg både opp- og nedturer, kan du klare å finne en indre balanse som varer.»Ved å bruke verktøyene i boka kan du få det roligere hjemme, på jobb og i relasjonene dine forebygge stress og utbrenthet redusere uro og angst bevare roen i vanskelige situasjoner få mer energi og livslyst håndtere konflikter bedre leve mer i tråd med verdiene dine

 • av Abid Raja
  229 - 359,-

  Kulturminister Abid Raja er blitt kalt breial, brautende, poserende og dominerende. Hans liv har handlet mye om det motsatte: Om å skjule smertene og handikappet han ble født med, å skjule seg for volden og mobbingen - og å skjule kjærligheten til den han elsker. Skyldfølelsen hans - en blanding av skam og frykt, har hindret ham i å kjenne på de andre følelsene han som menneske er utstyrt med. Alt han har kjent, er et voldsomt sinne. Da han som voksen oppsøkte en erfaren, kvinnelig psykolog for å få hjelp til å beherske temperamentet sitt, spurte hun: «Har du noen idé om hvor det sinnet kommer fra? Er det noe annet i livet ditt som du egentlig er sint for?» Dette er den brutalt ærlige historien om Abid Rajas turbulente klassereise, hans mangeårige kamp for kjærligheten og den smertefulle frigjøringen fra skam, skyld og utenforskap.

 • av Patience Tamarra Davis
  119,-

 • - A Practical Guide
  av Virginia Braun & Victoria Clarke
  708 - 1 619,-

  This book is the definitive approach to thematic analysis, offering a highly accessible and practical discussion of doing TA.

 • - The classic tribute to hope from the Holocaust
  av Viktor E. Frankl
  131,-

  Man's Search For Meaning, a profound narrative by Viktor E. Frankl, was first published in 2008 by Ebury Publishing. This remarkable book, written in the genre of psychology, has been inspiring readers for over a decade. The author, a renowned psychiatrist, shares his experiences as a concentration camp inmate during World War II. Through his story, Frankl explores the universal quest for meaning and the significant role it plays in our lives. His insightful observations and thought-provoking ideas have made this book a must-read in the field of existential psychology. Brought to you by Ebury Publishing, this book is a testament to the resilience of the human spirit and the pursuit of purpose even in the harshest of circumstances.

 • - The Four Types of Human Behaviour (or, How to Understand Those Who Cannot Be Understood)
  av Thomas Erikson
  166,-

 • av Leil Lowndes
  144,-

 • av Robert Greene
  274,-

  The Art Of Seduction, a captivating book penned by the renowned author Robert Greene, is a must-read for anyone interested in understanding the dynamics of power and influence in relationships. Published in 2004 by Profile Books Ltd, this book takes you on a journey through the intriguing world of seduction, highlighting its role in human interactions. The book falls under the genre of self-help and psychology, offering a deep dive into the strategies and tactics of seduction. Greene's insightful writing and the engaging narrative make it an engrossing read. The Art Of Seduction is a testament to Greene's mastery in dissecting human nature and relationships. Published by Profile Books Ltd, this book is a valuable addition to your collection. Uncover the art of seduction with Robert Greene's masterpiece.

 • av John Gray
  164,-

  Now available as an ebook for the first time, the legendary relationships guide that mothers recommend to their daughters, friends give as gifts and brothers steal from their sisters, MEN ARE FROM MARS AND WOMEN ARE FROM VENUS is inarguably the definitive book on having a happy relationship.'A treasure', 'a bible' and 'an heirloom' are some of the words used to describe the book that has saved countless relationships and improved innumerable others. Now repackaged to relate to a new generation of readers, this phenomenal book continues to carry its legacy of understanding and trust into the world.Since its first publication, over a staggering 15 million copies of MEN ARE FROM MARS, WOMEN ARE FROM VENUS have sold globally to single men and women looking for guidance on how to find the perfect partner, married couples seeking to strengthen their bond, and divorcees hoping to fathom where it all went wrong.Gray's insights into how to allow your other half to "e;pull away"e; like an elastic band, prevent your emotional baggage from polluting your current relationship, and translate the phrases of the opposite sex are as relevant now as when they were first published.With straightforward, honest writing from that precious male perspective, Gray unlocks the secrets hidden in your partner's words and actions to enable you both to reach true mutual understanding and a lifetime of love. Discover for yourself why thousands believe that MEN ARE FROM MARS, WOMEN ARE FROM VENUS should be mandatory reading for everyone.

 • - How to Heal from Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents
  av Lindsay C. Gibson
  206,-

  What happens when children are more mature than their parents? Growing up with an emotionally unavailable, immature, or selfish parent is painful, but rarely discussed. In this breakthrough book, clinical psychologist Lindsay C. Gibson exposes an often overlooked, yet extremely common syndrome that shapes the lives of so many people.

 • - the bestselling breakthrough programme to end negative behaviour and feel great
  av Jeffrey E. Young
  224,-

  Reinventing Your Life, a transformative book penned by Jeffrey E. Young, is a must-read for those seeking personal growth and change. Published by Scribe Publications in 2019, this piece of literature falls under the self-help genre, yet it transcends the norms of the category. The book provides readers with practical strategies and insightful wisdom, encouraging them to break free from self-defeating life patterns that have kept them stuck in a rut. Young's approach is both compassionate and empowering, making this book an essential guide for anyone looking to reinvent their life. Don't miss this gem from Scribe Publications, a publisher renowned for bringing enlightening and thought-provoking reads to the market.

 • av Uma Silbey
  189,-

  This follow-up to Uma Silbey's The Ultimate Guide to Crystals and Stones is designed to be instructional as well as inspirational, creating an opportunity through her extensive level of expertise so that you can examine and heal your emotional turmoil as well as that of others. This groundbreaking book provides detailed information about how to use crystal and stone energy to transform painful feelings and emotional turmoil into inner harmony and peace. These step-by-step crystal instructions show the reader exactly how to vanquish and transform both the most painful feelings as well as the underlying deep core wounding that supports their continual reoccurrence. Beautiful pictures and descriptions of the most important emotional healing stones supplement each set of instructions and accompanying meditations. This book is for all of those who want to have a happier life as well as those who want to successfully help others. Within the opening pages of The Ultimate Guide to Emotional Healing with Crystals and Stones, Silbey provides you with an understanding of how emotional pain works, forming the basis that supports later instructions for crystal and stone usage. Then you'll be introduced to actual healing techniques as well as specific emotional healing crystals and stones. Emotional upsets explored throughout the book include: anger, blame, grief, jealousy, sadness, boredom, apathy, withdrawal, anxiety, impatience, shyness, disgust/contempt, fear, eating disorders, obsession/control/compulsion, unhappiness, confusion, and suicide.   Emotional core wounds discussed include: shame, inadequacy, fear of anger, abuse, domination, distrust, rejection, abandonment, feeling guilty, inability to accept self/others, feeling unlovable, and depression. While being inspired, you'll discover a deeper level of wisdom that will guide you further in your emotional healing work with stones and crystals through Silbey's informative and eye-opening text.

 • - The New Science of a Lost Art
  av James Nestor
  166,-

 • av Dale Carnegie
  143 - 244,-

  The most famous confidence-boosting book ever published; with sales of over 16 million copies worldwide Millions of people around the world have improved their lives based on the teachings of Dale Carnegie. In How to Win Friends and Influence People, he offers practical advice and techniques, in his exuberant and conversational style, for how to get out of a mental rut and make life more rewarding. His advice has stood the test of time and will teach you how to: - make friends quickly and easily - increase your popularity - persuade people to follow your way of thinking - enable you to win new clients and customers - become a better speaker - boost enthusiasm among your colleagues This classic book will turn your relationships around and improve your interactions with everyone in your life. Dale Carnegie, known as 'the arch-priest of the art of making friends', pioneered the development of personal business skills, self-confidence and motivational techniques. His books - most notably How to Win Friends and Influence People - have sold tens of millions worldwide and, even in today's changing climate, they remain as popular as ever.

 • av Bradley Nelson
  341,-

  Step into the enlightening world of 'The Body Code' by Bradley Nelson. Published recently in 2023 by Random House UK Ltd, this book is a fascinating journey into the realm of self-discovery. As a pioneer in the genre of self-help and personal growth, Nelson has once again proven his mastery in understanding the human psyche. 'The Body Code' is not just a book; it's a guide to unlocking your potential, a key to understanding your own body and mind. The author's insightful narrative and thought-provoking ideas will captivate you from the first page to the last. Don't miss out on this masterpiece from one of the most respected authors in the field.

 • - The classic tribute to hope from the Holocaust (With New Material)
  av Viktor E Frankl
  194,-

  Man's Search For Meaning is a compelling and thought-provoking book by Viktor E Frankl. Published by Ebury Publishing in 2011, this book falls under a genre that blends psychology, philosophy, and autobiography. This masterpiece by Frankl encapsulates his experiences as a prisoner in Nazi concentration camps during World War II, and describes his psychotherapeutic method, which involved identifying a purpose in life to feel positive about, and then immersively imagining that outcome. The central theme of the book is that meaning can be found in life in every moment of living; life never ceases to have meaning, even in suffering and death. Ebury Publishing is proud to have this profound and influential book in their collection. Read this book to embark on a journey of self-discovery and enlightenment.

 • - A Model for Mentalizing, Attachment and Trauma-Informed Care
  av Chris Taylor
  366,-

  This practical guide synthesises attachment, trauma and Mentalization theory into a practice model for those caring for children and young people with disorganized attachment. It aims to equip practitioners with the knowledge and skills to provide empathic care in safe, therapeutic relationships that support both the child and the caregiver.

 • - A 12-week multi-platform wellness planner for self-care and stress relief
  av Bex (Author) Spiller
  284,-

  A multi-platform solution to the growing problem of burnout caused by prolonged stress. This undated journal spans 12 weeks with weekly lessons delivered through the pages of the journal alongside an online dashboard with lifetime access to video lessons in yoga, mindfulness, meditation, nutrition and breathwork.

 • - A Parent's Guide to Nurturing Your Baby with Love, Respect, and Understanding
  av Junnifa Uzodike
  224,-

  Introducing 'The Montessori Baby', a masterpiece by the renowned author, Simone Davies. This book, published in 2021, is a must-read for all parents and educators. It falls under the genre of Parenting & Relationships, and it is a valuable resource that provides guidance on how to raise babies using the Montessori method. It is filled with practical tips and insightful advice that can help you foster an environment of love, respect, and independence for your baby. This book is a testament to Simone Davies' deep understanding of the Montessori philosophy and her commitment to making it accessible to everyone. Published by Workman Publishing, 'The Montessori Baby' is a book that promises to change the way you view parenting. Dive into this treasure trove of wisdom and let it guide you on your parenting journey.

 • - Why Parents Need to Matter More Than Peers
  av Gordon Neufeld & Dr Gabor Mate
  174,-

  This updated edition also addresses the unprecedented parenting challenges posed by the rise of digital devices and social media.By helping to reawaken our instincts, Mate and Neufeld empower parents to be what nature intended: a true source of contact, security and warmth for their children.

 • - Tools for Smart Thinking
  av Richard Nisbett
  160,-

  An enlightening and practical guide to the most powerful tools of reasoning ever developed, by one of the world's most renowned psychologists Many scientific and philosophical ideas are so powerful that they can be applied to our lives to help us think smarter and more effectively about our behaviour and the world around us. Surprisingly, many of these ideas remain unknown to most of us. Drawing on his own groundbreaking research, Richard Nisbett presents these ideas in clear and accessible detail to offer a tool kit for better thinking and wiser decisions. Mindware shows how to reframe common problems - whether professional, business, or personal - in such a way that these powerful scientific and statistical concepts can be applied to them. 'A devastating and persuasive refutation of all those who believe intellectual ability is fixed at birth. Few Americans have done as much to deepen our understanding of what it means to be human.'Malcolm Gladwell

 • av Nerve.com
  147,-

  In the wake of the successful "Position of the Day" comes this new playbook featuring 365 new erotic scenarios packed into one deeply inspiring, and hilarious compendium.

 • av Dr Gabor Mate
  193,-

 • av Mel Robbins
  251,-

 • av Dr Gabor Mate
  193,-

 • - Master Your Mind and Defy the Odds - Clean Edition
  av David Goggins
  284 - 340,-

 • - The Guided Path from Trauma to Profound Freedom and Inner Peace
  av Gabrielle Bernstein
  274,-

  What if you could wake up every day without anxiety? View your past with purpose, not regret? Live happy, peaceful and free from fear? You can - and Gabrielle Bernstein will show you the way. Her new book presents her most powerful teaching yet: a plan for transforming the pain of your past, whatever that may be, into newfound strength and freedom.

 • av Amishi Jha
  154 - 202,-

  'This book can catapult you into living fully the life that is yours to live while you have the chance' Jon Kabat-Zinn'A must-read for our distracted times' Dan Goleman'A must-have guide to experiencing every moment of our lives' Goldie Hawn'A treasure trove of insights and exercises to enrich our lives' Dan SiegelStop for a moment. Are you here right now?Is your focus on the words in front of you? Or is it roaming elsewhere, to the past or future, to a worry, to your to-do list, or to your phone?The good news: There's nothing wrong with you - your brain isn't broken. The human brain was built to be distractible.The even better news: You can train your brain to pay attention more effectively.Acclaimed neuroscientist Dr Amishi Jha has dedicated her life's work to understanding the science of attention at every level - from brain imaging studies in the lab to field testing soldiers, firefighters and athletes. Her mission has been to scientifically determine how we can harness the full power of our attention to better meet all that life demands. In Peak Mind, Dr Jha expertly guides readers through fascinating research, debunking common assumptions about focus and attention, and offers remarkably easy-to-adapt flexible twelve minute-a-day exercises to lift the mental fog, declutter the mind, and strengthen focus so that you can experience more of your life.

 • - Natural Treatment for Allergies, Autoimmune Illness, Arthritis, Gut Problems, Fatigue, Hormonal Problems, Neurological Disease and More
  av M.D. Campbell-McBride
  344,-

  Gut And Physiology Syndrome

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.