Norges billigste bøker

Religion

Her finner du spennende bøker om Religion. Nedenfor er et flott utvalg på over 293.024 bøker om emnet.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • - Den hellige skrift
   
  655,-

  Bibelen er den mest sentrale boken i vår kulturhistorie, og har utkommet i en lang rekke utgaver siden tekstene ble samlet i de første århundrene e.Kr. Finnes det da et behov for enda en oversettelse? Ja, svarer Kjell Arild Pollestad, som i likhet med Martin Luther, om lag 500 år etter, egenhendig har stått for oversettelsen. I et fyldig forord til denne utgaven gir han uttrykk for sine beveggrunner, noe som kort fortalt handler om at tradisjonens lange historie med forhandlinger om tekstens form og innhold, paradoksalt nok har brakt dagens oversettelser i utakt med de originale tekstene. Navnet «bibel» kommer av det greske biblia - «bøker», og Bibelen inneholder litteratur av ulike sjangere, fra historiefortelling, lovtekster og salmer til visdomslitteratur og profetier, evangelier og brev. Egentlig består Bibelen av to nokså ulike skriftsamlinger, der den største og eldste, som i kristen tradisjon kalles Det gamle testamente, er jødenes hellige skrift, skrevet på hebraisk, mens den langt kortere kristne tilføyelsen, som kalles Det nye testamente, er skrevet på gresk. To hovedprinsipper har fulgt oversettertradisjonen: en bokstavtro praksis (konkordant), der oversettelsen bestrebet seg på å gjengi det hebraiske ord for ord, og en annen praksis der det handlet om å bringe tekstens mening over på et normert språk som alle kunne forstå (idiomatisk). Pollestads oversettelse er et forsøk på å fremlegge Det gamle testamente - og særlig det som finnes av fortellende prosa - på et språk som makter å forene noe av det særegne ved den enkle, billedrike og kroppsnære hebraiske uttrykksmåten med en stil og en rytme som kjennetegner norsk litteraturspråk på sitt beste. Pollestads rettesnor for oversettelsen er det poetiske og billedrike språket i originalen, og han går i rette med tradisjonens hang til ideologisk tilrettelegging samt tendensen til å forenkle tekstens tvetydigheter. I denne forstand står han i tradisjonen fra dikteren Arnulf Øverland, som på 1950-

 • - A Spiritual Journey into the Heart of Islam
  av A Helwa
  294 - 444,-

 • - How to stay emotionally healthy and spiritually alive in the chaos of the modern world
  av John Mark Comer
  178 - 194,-

  A fresh, challenging and compassionate response to busyness, based on the way of life Jesus offered his disciples

 • - Recognize and Resist the Three Enemies That Sabotage Your Peace
  av John Mark Comer
  234,-

  In Live No Lies, John Mark Comer offers spiritual practices and advice for finding happiness and peace by recognising and resisting evil in the world, the flesh and the devil.

 • av Jay Shetty
  244 - 264,-

  Jay Shetty, social media superstar and host of the #1 podcast 'On Purpose', distils the timeless wisdom he learned as a practising monk into practical steps anyone can take every day to live a less anxious, more meaningful life.

 •  
  517,-

  Islams hellige bok på norsk, med den arabiske teksten løpende parallelt. «Koranen» er en av vår tids mest omdiskuterte tekster.Oversettelse ved Einar Berg.«I et flerkulturelt Norge er dette en bok som ingen kan - eller bør - la ligge urørt. Einar Berg har greid ikke bare å oversette Koranen, men også å gjenskape stemningen og poesien i den.»Roald Tingsten, Skoleforum

 • av Jay Shetty
  173,-

  Shetty vokste opp i en familie der du kunne bli en av tre ting - en lege, en advokat eller en fiasko. Familien hans var overbevist om at han hadde valgt alternativ tre: i stedet for å delta på universitetseksamen, dro han til India for å bli munk, for å meditere hver dag i fire til åtte timer og vie livet sitt til å hjelpe andre.Etter tre år fortalte en av lærerne hans at han ville ha mer innvirkning på verden hvis han forlot munkenes vei for å dele sin erfaring og visdom med andre. Gjeldstynget, og uten gjenkjennelige ferdigheter på CVen, flyttet han hjem i Nord-London sammen med foreldrene. Shetty gjenopptok kontakten med gamle skolevenner - mange som jobbet for noen av verdens største selskaper - som opplevde enormt stress, press og ulykkelighet, og de inviterte Shetty til å trene dem på velvære, formål og oppmerksomhet. Siden den gang har Shetty blitt en av verdens mest populære tankeledere. I denne inspirerende, myndiggjørende boken trekker Shetty på tiden sin som munk for å vise oss hvordan vi kan fjerne veisperringene for potensialet og kraften vår. Ved å kombinere eldgammel visdom og hans egne rike opplevelser i ashrammet, avslører «Å tenke som en munk» hvordan du kan overvinne negative tanker og vaner, og få tilgang til roen og hensikten som ligger i oss alle. Han forvandler abstrakte leksjoner til råd og øvelser vi alle kan bruke for å redusere stress, forbedre forhold og gi gavene vi finner i oss selv til verden. Shetty beviser at alle kan - og bør - tenke som en munk.JAY SHETTY er en historieforteller, podcaster og tidligere munk. Shetty's visjon er å få visdom til å bli viral. I 2017 ble han utnevnt i Forbes 30 Under 30 for å være en spillveksler i medienes verden.

 • av S Hukr
  298,-

  Fajr and Noor, a riveting masterpiece by S Hukr, encapsulates a world of intrigue and suspense. This book, belonging to the genre of contemporary literature, takes readers on a journey that is as unpredictable as it is enthralling. Published in 2021 by Fajr Noor, the book has since been a beacon of light for readers seeking a unique literary experience. S Hukr's adept storytelling combined with the publisher's commitment to quality, makes Fajr and Noor a must-read for all bibliophiles. So, dive into the world of Fajr and Noor and let S Hukr guide you through a labyrinth of emotions and revelations.

 • - Reflections on the Principles of a Course in Miracles
  av Marianne Williamson
  194,-

  Beautiful new cover design for this internationally acclaimed book that has sold over one million copies worldwide. Marianne Williamson shares her insights into how the practical application of love every day can provide an answer to the problems that confront us, whether these are in our relationships, our careers or our health.

 • - When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life
  av John Townsend, Ph.D. Cloud & Dr. Henry
  194,-

  In this updated edition of the New York Times bestselling book, Drs. Henry Cloud and John Townsend have expanded their popular content to help readers develop clear boundaries as part of a healthy, balanced lifestyle.

 • av C. S. Lewis
  779,-

  The Complete C. S. Lewis Signature Classics: Boxed Set is a treasure trove of literary brilliance from C. S. Lewis, one of the most beloved and celebrated authors of the 20th century. Published by HarperCollins Publishers in 2012, this collection showcases the breadth and depth of Lewis's creative and intellectual prowess. The set comprises of his most influential works that span various genres, from fantasy and science fiction to Christian apologetics, making it an essential addition to any book lover's collection. The timeless wisdom, profound insights, and captivating storytelling that characterize Lewis's writing are all on full display in this comprehensive boxed set. HarperCollins Publishers has done a fantastic job of packaging these classics in a way that honors their significance and ensures their preservation for future generations. This set is a testament to C. S. Lewis's enduring legacy and a celebration of his significant contributions to literature.

 • - Work, Rest, and the Art of Being Human.
  av John Mark Comer
  194,-

  Practical and theologically rich, Garden City is a purposeful guide for the next generation - the book that will help twenty- and thirty-somethings to understand and embrace their calling and purpose as they figure out next steps and direction in their lives.You've heard people say, "e;Who you are matters more than what you do."e; But does the Bible really teach that? In Garden City, popular pastor and speaker John Mark Comer gives a surprisingly counter-cultural take on the typical "e;spiritual"e; answer of the church. Comer explores Scripture to discover God's original intent for how we are meant to spend our time, reshaping how you view and do your work, rest, and life. Here, you'll find answers to questions like:Does God care where I work?Does he have a clear direction for me?What about what I do with my free time or how much rest I get?In these pages, you'll learn that it's ultimately about the reality that what we do matters, just as much as who we are.

 • av Jonas Yassin Iversen
  394,-

  De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende tar leseren med på en historisk og teologisk reise gjennom intense vekkelser, avgjørende kirkestiftelser og dramatiske kirkesplittelser fra 1820-tallet og frem til i dag. På bakgrunn av et omfattende kildemateriale gir boken nye perspektiver på de sterkttroendes historie og en nyansert presentasjon av deres teologiske utvikling fra en kraftfull vekkelsesbevegelse på første halvdel av 1800-tallet til dagens innadvendte kirkesamfunn. Boken beskriver en mangfoldig religiøs tradisjon preget av dypt alvor og intellektuell tyngde, samtidig som leseren kommer tett på markante kirkeledere, iherdige predikanter og hengivende troende. I dag kjenner mange i Rogaland og på Agder godt til «lomelendingane» i Kristiansand og Egersund, samt «perane» og «larsane» i Egersund. Disse grupperingene tilhører alle den retningen man tradisjonelt har omtalt som «de sterke» eller «de sterkttroende». Selv om de fleste verk om norsk kirkehistorie kort omtaler de sterkttroende, har det frem til nå ikke vært utgitt et samlet vitenskapelig verk som behandler deres historie fra deres opprinnelse og frem til i dag. De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende representerer dermed det mest omfattende og oppdaterte verket om de sterkttroendes historie som så langt har blitt publisert, og utgjør dermed et viktig bidrag til norsk kirkehistorie. Boken retter seg mot forskere, studenter og andre med interesse for norsk kirkehistorie, religionssosiologi og lukkede kirkesamfunn. Kyrkjefag Profil er en serie fra Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. Denne boken er nr. 41 i serien.

 • - The Strange Story of a Monastery which was Once Called The Ark
  av Mikhaïl Naimy
  164,-

  A classic of spiritual literature - Mikhail Naimy, a contemporary of Kahlil Gibran, author of The Prophet, has woven legend, mysticism, philosophy and poetry into a powerful allegorical story that has touched the hearts of millions of readers.

 • av S Hukr
  298,-

  Through His Eyes is a collection of quotes and poetry. A book that will show you what True Love is all about, something that is very rare these days. It is about the language of love that should never die in our lives. Love that will ignite a flame in your heart and keep you warm throughout your life.

 • av James Norbury
  224,-

  Discover the most beautiful book of the year as seen on ITV News and in the GuardianTHE SUNDAY TIMES BESTSELLER 'James has a way to speak to your soul. This book is nothing short of comforting and heartwarming' VEX KING'While the drawings have the charm of Winnie-the-Pooh, the captions have the depth of ancient proverbs' GUARDIAN________A guiding light in the darker months, Big Panda and Tiny Dragon is the beautifully illustrated and mindful journey of two friends through the seasons, inspired by Buddhist philosophy'Which is more important,' asked Big Panda, 'the journey or the destination?''The company,' said Tiny Dragon.Friends Big Panda and Tiny Dragon journey through the seasons of the year together, day and night, in rain and in sun. Travelling through nature, they find hope and inspiration in the world around them, realising that even in the darkest of days, Spring will always return.Feel the calming influence of Big Panda, who reminds us of the bigger picture while appreciating the simplicity of small moments.Explore your surroundings with the inquisitive eye of Tiny Dragon, our friend who is big in heart if not in stature.And on their journey through the ever-changing seasons, join these two friends as they learn how to live in the moment, be at peace with uncertainty, and find the strength to overcome life's obstacles, together.Inspired by Buddhist philosophy and spirituality, James Norbury has captured in these whimsical characters the ideas that have helped him through his most difficult times.________'The two friends often find themselves lost but discover beautiful sights they never would have found if they had gone the right way. While the drawings have the charm of Winnie-the-Pooh, the captions have the depth of ancient proverbs' GUARDIAN

 • - The Complete Set
  av Brendan Powell Smith
  469,-

  Includes two thousand color photographs depicting the major narrative scenes of the Bible. This title brings out the nuances of each scene and can make you reconsider the way you look at the Bible-and LEGO.

 • av Eric John Campbell
  171,-

 • av Joseph Campbell
  320,-

  The Hero with a Thousand Faces, Author: Joseph Campbell, Publication Year: 2008-07-01, Publisher: New World Library, Language: eng

 • - Living The Wisdom Of The Tao
  av Dr. Wayne W. Dyer
  224,-

  Reviews hundreds of translations of the Tao Te Ching. This title includes 81 distinct essays on how to apply the ancient wisdom of Lao Tzu to today's modern world.

 • av Francis Chan
  194,-

  Reminds us how powerful the Church can be and calls this generation to passionately pursue God's vision for His beloved Bride.

 • - The Greek Myths Retold
  av Stephen Fry
  174 - 444,-

 • - The myths of the Ancient Greek heroes retold
  av Stephen Fry
  174 - 287,-

 • - A Handbook of Magic Spells and Potions
  av Anastasia Greywolf
  174,-

  Witchcraft is a captivating book penned by the talented Anastasia Greywolf. Published in 2016 by Wellfleet Press, U.S., this book delves into the mystical world of magic and the unknown. The genre of the book is a blend of fantasy and mystery, making it a must-read for those who are intrigued by the supernatural. Greywolf's Witchcraft is not just a book; it's a journey into a world where magic is real and palpable. The author's vivid imagination and eloquent writing will transport you to a realm where witches, spells, and potions are the norm. Whether you're a fan of the genre or new to it, Witchcraft is sure to leave you spellbound. Remember, magic is not just in the story; it's in the words of Anastasia Greywolf.

 • av Eknath Easwaran
  138 - 216,-

  Easwaran's best-selling translation of the Bhagavad Gita is reliable, readable, and profound. Easwaran's 55-page introduction places the Bhagavad Gita in its historical context, presents key concepts, and brings out the universality and timelessness of its teachings. This edition includes chapter introductions, notes and a Sanskrit glossary. Easwaran grew up in the Hindu tradition in India, learned Sanskrit from a young age, and became a professor of English literature before coming to the West. He is a gifted teacher and an authority on the Indian classics and world mysticism. The Bhagavad Gita opens, dramatically, on a battlefield, as the warrior Arjuna turns in anguish to his spiritual guide, Sri Krishna, for answers to the fundamental questions of life. Yet the Gita is not what it seems - it's not a dialogue between two mythical figures at the dawn of Indian history. "e;The battlefield is a perfect backdrop, but the Gita's subject is the war within, the struggle for self-mastery that every human being must wage if he or she is to emerge from life victorious."e;

 • - The International No. 1 Bestseller - Shortlisted for the Women's Prize for Fiction 2019
  av Madeline Miller
  144 - 284,-

 • av Lao Zi
  194,-

  Stephen Mitchell's much praised translation of Lao Tzu's Tao Te Ching, with its message of balance and harmony in living, is accompanied by a selection of ancient Chinese paintings.

 • av Stephen Fry
  159 - 294,-

 • - Awakening the Love that Heals Fear and Shame
  av Tara Brach
  224 - 284,-

  'Radical Acceptance offers us an invitation to embrace ourselves with all our pain, fear and anxieties, and to step lightly yet firmly on the path of understanding and compassion. Please enjoy this nourishing and healing book.' Thich Nhat HanhIn the West, most of us have suffered the fear of not being 'good enough', feeling insecure about our appearance, our sexuality, our intelligence, our spiritual progress or - often most importantly - being worthy of love. When these feelings of insufficiency or self-aversion are strong, we fear abandonment and rejection. Many people have already found the Buddhist perspective on our emotional life to be extremely valuable - and this book will be a major practical contribution to the subject.

 • av Friedrich Nietzsche
  153 - 194,-

  'One of the greatest books of a very great thinker' Michael TannerBeyond Good and Evil confirmed Nietzsche's position as the towering European philosopher of his age. The work dramatically rejects traditional Western thought with its notions of truth and God, good and evil. Nietzsche seeks to demonstrate that the Christian world is steeped in a false piety and infected with a 'slave morality'. With wit and energy, he turns from this critique to a philosophy that celebrates the present and demands that the individual impose their own 'will to power' upon the world.Translated by R. J. HOLLINGDALE With an Introduction by MICHAEL TANNER

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.