Norges billigste bøker

Religion

Her finner du spennende bøker om Religion. Nedenfor er et flott utvalg på over 393.200 bøker om emnet.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • av Jay Shetty
  204,-

  Shetty vokste opp i en familie der du kunne bli en av tre ting - en lege, en advokat eller en fiasko. Familien hans var overbevist om at han hadde valgt alternativ tre: i stedet for å delta på universitetseksamen, dro han til India for å bli munk, for å meditere hver dag i fire til åtte timer og vie livet sitt til å hjelpe andre.Etter tre år fortalte en av lærerne hans at han ville ha mer innvirkning på verden hvis han forlot munkenes vei for å dele sin erfaring og visdom med andre. Gjeldstynget, og uten gjenkjennelige ferdigheter på CVen, flyttet han hjem i Nord-London sammen med foreldrene. Shetty gjenopptok kontakten med gamle skolevenner - mange som jobbet for noen av verdens største selskaper - som opplevde enormt stress, press og ulykkelighet, og de inviterte Shetty til å trene dem på velvære, formål og oppmerksomhet. Siden den gang har Shetty blitt en av verdens mest populære tankeledere. I denne inspirerende, myndiggjørende boken trekker Shetty på tiden sin som munk for å vise oss hvordan vi kan fjerne veisperringene for potensialet og kraften vår. Ved å kombinere eldgammel visdom og hans egne rike opplevelser i ashrammet, avslører «Å tenke som en munk» hvordan du kan overvinne negative tanker og vaner, og få tilgang til roen og hensikten som ligger i oss alle. Han forvandler abstrakte leksjoner til råd og øvelser vi alle kan bruke for å redusere stress, forbedre forhold og gi gavene vi finner i oss selv til verden. Shetty beviser at alle kan - og bør - tenke som en munk.JAY SHETTY er en historieforteller, podcaster og tidligere munk. Shetty's visjon er å få visdom til å bli viral. I 2017 ble han utnevnt i Forbes 30 Under 30 for å være en spillveksler i medienes verden.

 • - The Complete Resource for Studying God's Word
  av Thomas Nelson
  1 802,-

  The NKJV Study Bible provides a comprehensive study system for those who desire to deeply understand God's Word in the accurate and beautiful New King James Version.

 • - The Complete Tao Te Ching and Affirmations
  av Wayne Dyer
  123,-

  Offers you an opportunity to internalize and directly experience the great wisdom of the Tao Te Ching, a collection of verses authored by the Chinese prophet Lao-Tzu. This title provides you guidance on virtually every area of human existence. It is a new way of thinking in a world that needs to recapture its ancient teachings.

 • - A Spiritual Journey into the Heart of Islam
  av A Helwa
  219 - 317,-

 • - How to stay emotionally healthy and spiritually alive in the chaos of the modern world
  av John Mark Comer
  174,-

  A fresh, challenging and compassionate response to busyness, based on the way of life Jesus offered his disciples

 • - Recognize and Resist the Three Enemies That Sabotage Your Peace
  av John Mark Comer
  200,-

  In Live No Lies, John Mark Comer offers spiritual practices and advice for finding happiness and peace by recognising and resisting evil in the world, the flesh and the devil.

 • av Jay Shetty
  244 - 285,-

  Jay Shetty, social media superstar and host of the #1 podcast 'On Purpose', distils the timeless wisdom he learned as a practising monk into practical steps anyone can take every day to live a less anxious, more meaningful life.

 •  
  517,-

  Islams hellige bok på norsk, med den arabiske teksten løpende parallelt. «Koranen» er en av vår tids mest omdiskuterte tekster.Oversettelse ved Einar Berg.«I et flerkulturelt Norge er dette en bok som ingen kan - eller bør - la ligge urørt. Einar Berg har greid ikke bare å oversette Koranen, men også å gjenskape stemningen og poesien i den.»Roald Tingsten, Skoleforum

 • - Reflections on the Principles of a Course in Miracles
  av Marianne Williamson
  217,-

  Beautiful new cover design for this internationally acclaimed book that has sold over one million copies worldwide. Marianne Williamson shares her insights into how the practical application of love every day can provide an answer to the problems that confront us, whether these are in our relationships, our careers or our health.

 • - When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life
  av John Townsend, Ph.D. Cloud & Dr. Henry
  217,-

  In this updated edition of the New York Times bestselling book, Drs. Henry Cloud and John Townsend have expanded their popular content to help readers develop clear boundaries as part of a healthy, balanced lifestyle.

 • av S Hukr
  208,-

  Fajr and Noor, a riveting masterpiece by S Hukr, encapsulates a world of intrigue and suspense. This book, belonging to the genre of contemporary literature, takes readers on a journey that is as unpredictable as it is enthralling. Published in 2021 by Fajr Noor, the book has since been a beacon of light for readers seeking a unique literary experience. S Hukr's adept storytelling combined with the publisher's commitment to quality, makes Fajr and Noor a must-read for all bibliophiles. So, dive into the world of Fajr and Noor and let S Hukr guide you through a labyrinth of emotions and revelations.

 • - Work, Rest, and the Art of Being Human.
  av John Mark Comer
  217,-

  Practical and theologically rich, Garden City is a purposeful guide for the next generation - the book that will help twenty- and thirty-somethings to understand and embrace their calling and purpose as they figure out next steps and direction in their lives.You've heard people say, "e;Who you are matters more than what you do."e; But does the Bible really teach that? In Garden City, popular pastor and speaker John Mark Comer gives a surprisingly counter-cultural take on the typical "e;spiritual"e; answer of the church. Comer explores Scripture to discover God's original intent for how we are meant to spend our time, reshaping how you view and do your work, rest, and life. Here, you'll find answers to questions like:Does God care where I work?Does he have a clear direction for me?What about what I do with my free time or how much rest I get?In these pages, you'll learn that it's ultimately about the reality that what we do matters, just as much as who we are.

 • av Jonas Yassin Iversen
  394,-

  De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende tar leseren med på en historisk og teologisk reise gjennom intense vekkelser, avgjørende kirkestiftelser og dramatiske kirkesplittelser fra 1820-tallet og frem til i dag. På bakgrunn av et omfattende kildemateriale gir boken nye perspektiver på de sterkttroendes historie og en nyansert presentasjon av deres teologiske utvikling fra en kraftfull vekkelsesbevegelse på første halvdel av 1800-tallet til dagens innadvendte kirkesamfunn. Boken beskriver en mangfoldig religiøs tradisjon preget av dypt alvor og intellektuell tyngde, samtidig som leseren kommer tett på markante kirkeledere, iherdige predikanter og hengivende troende. I dag kjenner mange i Rogaland og på Agder godt til «lomelendingane» i Kristiansand og Egersund, samt «perane» og «larsane» i Egersund. Disse grupperingene tilhører alle den retningen man tradisjonelt har omtalt som «de sterke» eller «de sterkttroende». Selv om de fleste verk om norsk kirkehistorie kort omtaler de sterkttroende, har det frem til nå ikke vært utgitt et samlet vitenskapelig verk som behandler deres historie fra deres opprinnelse og frem til i dag. De gamle stier: Historien om Menigheten Samfundet, Det Almindelige Samfund og andre sterkttroende representerer dermed det mest omfattende og oppdaterte verket om de sterkttroendes historie som så langt har blitt publisert, og utgjør dermed et viktig bidrag til norsk kirkehistorie. Boken retter seg mot forskere, studenter og andre med interesse for norsk kirkehistorie, religionssosiologi og lukkede kirkesamfunn. Kyrkjefag Profil er en serie fra Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. Denne boken er nr. 41 i serien.

 • - The Strange Story of a Monastery which was Once Called The Ark
  av Mikhail Naimy
  164,-

  A classic of spiritual literature - Mikhail Naimy, a contemporary of Kahlil Gibran, author of The Prophet, has woven legend, mysticism, philosophy and poetry into a powerful allegorical story that has touched the hearts of millions of readers.

 • - The Making of the Western Mind
  av Tom Holland
  165,-

  A revisionist, controversial account of Western history, sure to be widely reviewed and debated.

 • av Gary Chapman
  217,-

  The 5 Love Languages is a transformative book penned by the renowned author, Gary Chapman. Published in 2015 by Moody Publishers, this book has captured the hearts of readers worldwide. The genre of the book is self-help, focusing on personal relationships and emotional well-being. Chapman explores the concept of 'love languages,' which are unique ways in which individuals express and interpret love. He provides insightful guidance on understanding your own love language as well as that of your partner. This knowledge can lead to more fulfilling and meaningful relationships. The 5 Love Languages is more than just a book; it's a tool for nurturing your personal growth and enhancing your relationships. Don't miss the chance to learn from Gary Chapman's profound wisdom and experiences.

 • av S Hukr
  235,-

  Through His Eyes is a collection of quotes and poetry. A book that will show you what True Love is all about, something that is very rare these days. It is about the language of love that should never die in our lives. Love that will ignite a flame in your heart and keep you warm throughout your life.

 • av Francis Chan
  194,-

  Reminds us how powerful the Church can be and calls this generation to passionately pursue God's vision for His beloved Bride.

 • av Joseph Campbell
  324,-

  The Hero with a Thousand Faces, Author: Joseph Campbell, Publication Year: 2008-07-01, Publisher: New World Library, Language: eng

 • av Scott Erickson
  271,-

  Say Yes gives you the mental and spiritual practices you need to enjoy your life again--and bring greater fullness than you could imagine before."e;My life doesn't look anything like I wanted it to. How do I even keep going?"e; When the dreams for our life die, our vision of who we hoped to become often dies too. That's when The Voice of Giving Up appears.Visual artist and spiritual director Scott Erickson has had long midnight conversations with The Voice of Giving Up, and he knows how anxiety and depression make The Voice especially loud. But he's discovered that our darkest moments are sometimes doorways to a deeper, more joy-filled journey of recovering who we are, why we're here, and why the future bursts with possibilities if we are willing to say yes to life's brightest gifts.In Say Yes, Scott helps you learn how to reawaken your deepest desires, disempower your greatest fears, and identify the destructive narratives holding you back. Combined with Scott's beautiful, thought-provoking illustrations, this is a profound exploration of beginning again after:Disappointment at how life is turning outSuspecting we are not prepared or smart enoughLosing hope that change is possible and that pain can have a purposeTake the first step to gain the gentle yet powerful tools you need, and say yes to what lies ahead today.

 • av Eric John Campbell
  174,-

 • - Living The Wisdom Of The Tao
  av Dr. Wayne W. Dyer
  224,-

  Reviews hundreds of translations of the Tao Te Ching. This title includes 81 distinct essays on how to apply the ancient wisdom of Lao Tzu to today's modern world.

 • av James Norbury
  246,-

  Discover the most beautiful book of the year as seen on ITV News and in the GuardianTHE SUNDAY TIMES BESTSELLER 'James has a way to speak to your soul. This book is nothing short of comforting and heartwarming' VEX KING'While the drawings have the charm of Winnie-the-Pooh, the captions have the depth of ancient proverbs' GUARDIAN________A guiding light in the darker months, Big Panda and Tiny Dragon is the beautifully illustrated and mindful journey of two friends through the seasons, inspired by Buddhist philosophy'Which is more important,' asked Big Panda, 'the journey or the destination?''The company,' said Tiny Dragon.Friends Big Panda and Tiny Dragon journey through the seasons of the year together, day and night, in rain and in sun. Travelling through nature, they find hope and inspiration in the world around them, realising that even in the darkest of days, Spring will always return.Feel the calming influence of Big Panda, who reminds us of the bigger picture while appreciating the simplicity of small moments.Explore your surroundings with the inquisitive eye of Tiny Dragon, our friend who is big in heart if not in stature.And on their journey through the ever-changing seasons, join these two friends as they learn how to live in the moment, be at peace with uncertainty, and find the strength to overcome life's obstacles, together.Inspired by Buddhist philosophy and spirituality, James Norbury has captured in these whimsical characters the ideas that have helped him through his most difficult times.________'The two friends often find themselves lost but discover beautiful sights they never would have found if they had gone the right way. While the drawings have the charm of Winnie-the-Pooh, the captions have the depth of ancient proverbs' GUARDIAN

 • - 50 av våre kjente og kjære salmer
   
  449,-

  Lytt og lær å synge salmer! Alf Knutsen har samlet 50 av våre kjente og kjære salmer, som alle er en viktig del av vår kulturarv. Salmene gjengis i tekst, lyd på egen lydavspiller samt notesatser. Musikken er spilt spesielt inn for denne boken med Knutsen på klaver og sang ved Kristin Kjemphol Lohne. Boken er illustrert av Rolf Jørgensen og hans vakre bilder med motiver fra Nord-Norge.

 • av Don Richard Riso
  271,-

 • - The Greek Myths Retold
  av Stephen Fry
  174 - 444,-

 • - The myths of the Ancient Greek heroes retold
  av Stephen Fry
  147 - 267,-

 • - A Handbook of Magic Spells and Potions
  av Anastasia Greywolf
  157,-

  Witchcraft is a captivating book penned by the talented Anastasia Greywolf. Published in 2016 by Wellfleet Press, U.S., this book delves into the mystical world of magic and the unknown. The genre of the book is a blend of fantasy and mystery, making it a must-read for those who are intrigued by the supernatural. Greywolf's Witchcraft is not just a book; it's a journey into a world where magic is real and palpable. The author's vivid imagination and eloquent writing will transport you to a realm where witches, spells, and potions are the norm. Whether you're a fan of the genre or new to it, Witchcraft is sure to leave you spellbound. Remember, magic is not just in the story; it's in the words of Anastasia Greywolf.

 • av Eknath Easwaran
  135 - 214,-

  Easwaran's best-selling translation of the Bhagavad Gita is reliable, readable, and profound. Easwaran's 55-page introduction places the Bhagavad Gita in its historical context, presents key concepts, and brings out the universality and timelessness of its teachings. This edition includes chapter introductions, notes and a Sanskrit glossary. Easwaran grew up in the Hindu tradition in India, learned Sanskrit from a young age, and became a professor of English literature before coming to the West. He is a gifted teacher and an authority on the Indian classics and world mysticism. The Bhagavad Gita opens, dramatically, on a battlefield, as the warrior Arjuna turns in anguish to his spiritual guide, Sri Krishna, for answers to the fundamental questions of life. Yet the Gita is not what it seems - it's not a dialogue between two mythical figures at the dawn of Indian history. "e;The battlefield is a perfect backdrop, but the Gita's subject is the war within, the struggle for self-mastery that every human being must wage if he or she is to emerge from life victorious."e;

 • av Collins KJV Bibles
  140,-

  Title: HOLY BIBLE: King James Version (KJV) Popular Gift & Award Black Leatherette Edition, Author: Collins KJV Bibles, Publication Year: 2001-07-02, Publisher: HarperCollins Publishers, Language: eng

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.