Norges billigste bøker

Ledelse og strategi

Her finner du spennende bøker om Ledelse og strategi. Nedenfor er et flott utvalg på over 89.769 bøker om emnet.
Vis mer
Filter
Filter
Sorter etterSorter Populære
 • - How Universities Die
  av Peter Fleming
  184 - 1 332,-

  Bestselling author Peter Fleming uncovers the dark underbelly of the modern university to reveal cracks in the ivory tower

 • - How to Create Tech Products Customers Love
  av Marty (Silicon Valley Product Group (SVPG)) Cagan
  253,-

  Introducing 'INSPIRED', a captivating book by the renowned author, Marty Cagan from Silicon Valley Product Group (SVPG). This book, published in 2018, is a must-read for anyone interested in understanding the intricacies of product management. Marty Cagan, with his vast experience in the Silicon Valley tech scene, provides invaluable insights and advice that are as relevant today as they were at the time of publication. The genre of this book is best described as a blend of business strategy and technology, making it an excellent resource for both budding entrepreneurs and seasoned professionals. Published by the esteemed John Wiley & Sons Inc, 'INSPIRED' is a testament to Cagan's expertise and passion for product management. Don't miss out on this enlightening read!

 • - A Leadership Fable
  av Patrick M. (Emeryville Lencioni
  294,-

  The Five Dysfunctions of a Team is a compelling, insightful book by Patrick M. Lencioni. Published by John Wiley & Sons Inc in 2002, this book has made waves in its genre. The book delves into the fundamental causes of organizational politics and team failure. Lencioni, with his profound understanding of the subject, presents a powerful model and actionable steps that can be used to overcome common hurdles and build a cohesive, effective team. This is a must-read for anyone looking to improve team dynamics and foster an environment of trust and productivity. Don't miss out on this enlightening read from John Wiley & Sons Inc.

 • av Pål Roland, Morten Øgård & Linda Hye
  439,-

  Hvordan kan pedagogiske organisasjoner orientere seg i, organisere og drive komplekse endringsprosesser med kvalitet? Det er det store spørsmålet denne boken belyser fra ulike sider. Forfatterne drøfter kompleksiteten i det å drive endringsprosesser både i team, organisasjoner og på kommunenivå. Pedagogiske organisasjoner - som barnehage, skole og PPT - driver kontinuerlige utviklingsprosjekter, både nasjonalt og lokalt initiert, hvor målet er å forbedre praksis og forankre den i moderne teori. Bokens målgruppe er forskere, ledere på ulike nivåer, masterstudenter og ansatte i barnehage, skole og PPT som er involvert i endringsprosesser.

 • av Henning Bang & Thomas Nesset Midelfart
  556,-

  Boken gir en fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape gode resultater og bidra til organisasjonens verdiskapingsprosess. Den gir blant annet svar på hvilke utfordringer ledergrupper står overfor, hva slags resultater de skaper, hvilke faktorer som påvirker prestasjonene deres og hva som kan gjøres for å effektivisere ledergruppene. Med litteraturliste og stikkordregister.

 • - Negotiating as if Your Life Depended on It
  av Chris Voss
  166,-

  Never Split the Difference is a riveting piece penned by Tahl Raz, published by Cornerstone in 2017. This book is a masterclass in negotiation techniques, offering a fresh perspective on the art of negotiation. Raz, an acclaimed author, takes the reader on a journey through high-stakes negotiations revealing the skills that helped him and his colleagues succeed where it mattered most. This book is not just for professionals but for anyone who wants to improve their negotiation skills. Published by Cornerstone, this book has been appreciated worldwide for its unique approach and practical advice. Written in English, it's a must-read for those seeking to make a difference in their professional and personal lives.

 • av Stig A. Aune
  413,-

  Hva er en bedrift? gir en grundig innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over relevante teorier, metoder og modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Etter å ha lest boken vil du lettere kunne se: hvordan de tverrfaglige sammenhengene kan anvendes i den økonomiske styringen av en bedrift, hvordan bedrifter, næringsliv og børs fungerer, og hvor viktig det er å ta utgangspunkt i kundens behov for å gjøre gode bedriftsøkonomiske vurderinger. Det blir stadig mer aktuelt å forstå bedriftsøkonomi, blant annet fordi bedriftene fremover vil være viktige endringsagenter for en mer bærekraftig fremtid. Boken er primært skrevet for studenter innen økonomifag, men siden den dekker bedriftsøkonomi i den videste betydning av begrepet, vil boken kunne ha interesse også for entreprenører og for andre som rett og slett ønsker seg en bedre forståelse av hvordan en bedrift fungerer på innsiden og hvordan den bør agere overfor sine omgivelser. Teksten er krydret med eksempler på «best practice» fra fremragende bedrifter i norsk næringsliv.

 • av Bent Flyvbjerg & Dan Gardner
  158 - 274,-

 • - Beyond Competing - Proven Steps to Inspire Confidence and Seize New Growth
  av Renee A. Mauborgne & W.Chan Kim
  194,-

  The indispensible follow-up to the over 3.6-million-copy-selling Blue Ocean Strategy.

 • av Gitte Nesset/ Midelfart Midelfart
  375,-

 • - OKRs: The Simple Idea that Drives 10x Growth
  av Kris Duggan & John Doerr
  208,-

 • - Achieving Your Goals with Objectives and Key Results
  av Christina R Wodtke
  344,-

 • av Brené Brown
  309,-

  Brought to you by Penguin.In her latest book, five-time #1 New York Times bestselling author Dr Brene Brown, writes, "e;If we want to find the way back to ourselves and each other, we need language and the grounded confidence to both tell our stories, and to be stewards of the stories that we hear. This is the framework for meaningful connection."e;In Atlas of the Heart, Brown takes us on a journey through 87 of the emotions and experiences that define what it means to be human. As she maps the necessary skills and lays out an actionable framework for meaningful connection, she gives us the language and tools to access a universe of new choices and second chances - a universe where we can share and steward the stories of our bravest and most heart-breaking moments with one another in a way that builds connection.Over the past two decades, Brown's extensive research into the experiences that make us who we are has shaped the cultural conversation and helped define what it means to be courageous with our lives. Atlas of the Heart draws on this research, as well as Brown's singular skills as a researcher/storyteller, to lay out an invaluable, research-based framework that shows us that naming an experience doesn't give the experience more power, it gives us the power of understanding, meaning and choice.Brown shares, "e;I want this to be an atlas for all of us, because I believe that, with an adventurous heart and the right maps, we can travel anywhere and never fear losing ourselves. Even when we have no idea where we are."e;(c) Brene Brown 2021 (P) Penguin Audio 2021

 • - The Psychology of Persuasion
  av Robert B Cialdini
  274,-

  Influence, New and Expanded UK, is a remarkable book penned by the renowned author, Robert B Cialdini. Published recently in 2021, this book is a must-read for those who are intrigued by the power of persuasion and influence. The genre of this book can be best described as a fascinating blend of psychology and business, which Cialdini masterfully intertwines to provide a deeper understanding of the mechanisms behind influence. HarperCollins Publishers Inc, a globally recognized publishing house, has brought this enlightening piece of literature to the market. The book is written in English, making it accessible to a wide range of readers. Influence, New and Expanded UK, is not just a book but a comprehensive guide to understanding and navigating the complex world of influence and persuasion.

 • av Adeline Hvidsten, Stephanie Helland, Theodor Henriksen & m.fl.
  367,-

  Introduksjon til tjenestedesign er den første norske boken om tjenestedesign. I tillegg til å gi en generell introduksjon til temaet, er den spekket med praktiske verktøy og metoder. Boken henter inspirasjon fra en rekke velkjente prosessrammeverk og tilbyr samtidig flere praktiske tjenestedesignverktøy i alt fra planlegging og datainnsamling til prototyping og implementering. I boken går vi blant annet igjennom: forberedelser til prosjektgjennomføring, hvordan man gjør innsiktsarbeid, idéutvikling, prototyping og testing, og implementeringBokens målgruppe er tredelt: studenter, faste/internt ansatte i offentlig eller private virksomheter og konsulenter/selvstendig næringsdrivende. Gjennom boken vil du kunne følge eksempler og tilpassede tips til de tre ulike målgruppene.Selv om boken har et grundig teoretisk fundament, tilbyr den mange praktiske verktøy og metoder som vil gjøre deg i stand til å starte din egen reise inn i tjenestedesignfaget.

 • - The Disciplined Pursuit of Less
  av Greg Mckeown
  174 - 186,-

  Have you ever found yourself struggling with information overload? Have you ever felt both overworked and underutilised? Do you ever feel busy but not productive? If you answered yes to any of these, the way out is to become an Essentialist. In Essentialism, Greg McKeown, CEO of a Leadership and Strategy agency in Silicon Valley who has run courses at Apple, Google and Facebook, shows you how to achieve what he calls the disciplined pursuit of less. Being an Essentialist is about a disciplined way of thinking. It means challenging the core assumption of We can have it all and I have to do everything and replacing it with the pursuit of the right thing, in the right way, at the right time'.By applying a more selective criteria for what is essential, the pursuit of less allows us to regain control of our own choices so we can channel our time, energy and effort into making the highest possible contribution toward the goals and activities that matter. Using the experience and insight of working with the leaders of the most innovative companies and organisations in the world, McKeown shows you how to put Essentialism into practice in your own life, so you too can achieve something great.

 • av Amishi Jha
  154 - 202,-

  'This book can catapult you into living fully the life that is yours to live while you have the chance' Jon Kabat-Zinn'A must-read for our distracted times' Dan Goleman'A must-have guide to experiencing every moment of our lives' Goldie Hawn'A treasure trove of insights and exercises to enrich our lives' Dan SiegelStop for a moment. Are you here right now?Is your focus on the words in front of you? Or is it roaming elsewhere, to the past or future, to a worry, to your to-do list, or to your phone?The good news: There's nothing wrong with you - your brain isn't broken. The human brain was built to be distractible.The even better news: You can train your brain to pay attention more effectively.Acclaimed neuroscientist Dr Amishi Jha has dedicated her life's work to understanding the science of attention at every level - from brain imaging studies in the lab to field testing soldiers, firefighters and athletes. Her mission has been to scientifically determine how we can harness the full power of our attention to better meet all that life demands. In Peak Mind, Dr Jha expertly guides readers through fascinating research, debunking common assumptions about focus and attention, and offers remarkably easy-to-adapt flexible twelve minute-a-day exercises to lift the mental fog, declutter the mind, and strengthen focus so that you can experience more of your life.

 • - Achieving Your Most Important Goals with Objectives and Key Results
  av Christina R Wodtke
  224,-

  "This book is useful, actionable, and actually fun to read! If you want to get your team aligned around real, measurable goals, Radical Focus will teach you how to do it quickly and clearly." - Laura Klein, Principal, Users Know An actionable business book in the form of a fable. Radical Focus tackles the OKR movement and better goal setting through the powerful story of Hanna and Jack's struggling tea startup. When the two receive an ultimatum from their only investor, they must learn how to employ Objectives and Key Results (OKRs) with radical focus to get the right things done. Will they be able to accomplish the few critical actions that will save their startup? Or will they end up mired in distractions and choices as their time runs out? The author pulls from her experience with Silicon Valley's hottest companies to teach practical insights on goal setting in fable form. How do you inspire a diverse team to work together, going all out in pursuit of a single, challenging goal? How do you stay motivated despite setbacks and failures? As you see through Hanna and Jack's story, it's about creating a framework for regular check-ins, key results, and most of all, the beauty of a good fail. Wodtke adds a bonus section in the second half of the book to lay out her most practical insights into applying Objectives and Key Results (OKRs) to your specific workplace and challenges. Ready to move your team in the right direction? Read this book together, and learn Wodtke's powerful system of decision making to create your focus and find success.

 • - Antipatterns and Patterns for Business Agility
  av Jonathan Smart
  294 - 344,-

 • - Get a Grip on Your Business
  av Gino Wickman
  224,-

 • - How to Build Habit-Forming Products
  av Nir Eyal
  193,-

  Nir Eyal reveals how successful companies create products people can't put down - and shows how you can do it too.INTERNATIONAL BESTSELLER WITH OVER 200,000 COPIES SOLD WORLDWIDE Based on years of research, consulting, and practical experience, Hooked:* Shows how to create user habits that stick* Includes practical insights and riveting examples, from the iPhone to Twitter, Pinterest and the Bible App* Explains how products influence our behaviour'A must-read for everyone who cares about driving customer engagement' Eric Ries, author of The Lean Startup'The most high bandwidth, high octane, and valuable presentation I have ever seen on this subject' Rory Sutherland, vice chairman, Ogilvy & Mather

 • - How To Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days
  av Jake Knapp
  224,-

  Entrepreneurs and leaders face big questions every day: What's the most important place to focus your effort, and how do you start? What will your idea look like in real life? From three partners at Google Ventures, this book presents a unique five-day process for solving tough business problems, proven at more than 100 companies.

 • - How to Change Lives and Transform Organizations [Standard Large Print 16 Pt Edition]
  av The Arbinger Institue
  393,-

 • av Donella Meadows
  194,-

 • av Mark Minervini
  320,-

  Reveals the proven, time-tested trading system he used to achieve triple-digit returns for five consecutive years, averaging 220 per cent per year for a 33,500 per cent compounded total return. This title teaches you: how to find the best stocks before they make big price gains; and how to avoid costly mistakes made by most investors.

 • - Life and Work
  av Ray Dalio
  344,-

  Dalio "shares the unconventional principles that he's developed, refined, and used over the past forty years to create unique results in both life and business--and which any person or organization can adopt to help achieve their goals"--Amazon.com.

 • - Field Manual: Mk1 MOD1
  av Jocko Willink
  320,-

  Following on the heels of the #1 New York Times bestseller Leadership Strategy and Tactics (now on the list for 8 weeks and counting), an expanded edition of the 2017 mega bestseller, updated with 50 pages of new advice to make you stronger, better and smarter.

 • - How You Can Lead your Team to Peak Performance
  av Steven G. (Professor of Management and Psychology, Professor of Organizational Science & Director Rogelberg
  294,-

  No organization made up of human beings is immune from the all-too-common meeting gripes: those that fail to engage, those that inadvertently encourage participants to tune out, and those that blatantly disregard participants' time. In The Surprising Science of Meetings, Steven G. Rogelberg draws from extensive research, analytics and data mining, and survey interviews to share the proven techniques that help managers and employees change the way they runmeetings and upgrade the quality of their working hours.

 • - The Decentralized Alternative to Central Banking
  av Columbia University, Saifedean (Lebanese American University & London School of Economics) Ammous
  250,-

  The Bitcoin Standard, authored by the esteemed Columbia University, is a riveting exploration into the world of cryptocurrency. Published in 2018 by John Wiley & Sons Inc, this book delves into the intricacies of Bitcoin, offering readers a comprehensive understanding of this digital currency. The book is a must-read for anyone interested in the financial sector, particularly those curious about the burgeoning field of cryptocurrency. Through its engaging narrative, The Bitcoin Standard elucidates the potential of Bitcoin, making it an essential addition to any finance enthusiast's library. Published by the renowned John Wiley & Sons Inc, this book guarantees quality content that is both informative and captivating.

 • av Kristin Aase & Bente Vetland
  367,-

  Lurer du på hvordan du kan få teamet ditt til å levere bedre? Havner du stadig i uventede problemer med dine relasjoner? Har du medarbeidere du bare ikke forstår?Leder, kjenn deg selv! gir deg økt selvinnsikt og gjør deg bedre kjent med dine medarbeidere. Selvinnsikt innebærer å kunne se seg selv utenfra - og andre innenfra - og gir mot, tydelighet og ydmykhet.Boken hjelper deg til å se og forstå egne reaksjonsmønstre, finne veien ut av blindsonene, oppnå balanse mellom talentene dine, og skape bedre møter med dine medarbeidere.Noen medarbeidere er enkle for deg å lede, mens andre er krevende og vanskelige å forstå. Når dine medarbeidere handler på en måte som stresser deg, aktiverer det ubevisste negative adferdsmønstre hos deg. Dine medarbeidere ser dette tydelig, likevel kan det være umerkelig for deg. Boken tilbyr verktøy som gir selvinnsikt og kan hjelpe deg ut av stress og negative tanke- og handlingsmønstre.Målet er å kunne møte kritiske innspill på en konstruktiv måte og være fleksibel og imøtekommende overfor medarbeidere. Slik skaper du bedre samarbeidsklima, økt måloppnåelse og arbeidsglede.Boken passer for studenter på etter- og videreutdanning i ulike profesjonsfag. Også ledere på alle nivåer vil ha nytte av boken.

Gjør som tusenvis av andre bokelskere

Abonner på vårt nyhetsbrev og få rabatter og inspirasjon til din neste leseopplevelse.